Personvernerklæring og informasjonskapsler

Kunder og andre som samarbeider med, kontakter eller er involvert i saker hos Recurso AS skal være trygge på at vi behandler deres personopplysninger i henhold til norsk og europeisk lovgivning. I denne personvernerklæring kan du lese mer om hvordan vi behandler persondata og generelt om hvordan vi jobber med personvern i selskapet.

Vi oppfordrer deg til å lese erklæringen og du er velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål.

Med personopplysninger mener vi informasjondata som kan knyttes til en person og som identifiserer denne, direkte eller indirekte. Eksempler på informasjonsdata er navn, kontaktinformasjon, personnummer og personbilde.

Recurso AS er ansett å være behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger der selskapet selv bestemmer formålet med behandlingen og hvordan dette skal skje. Når Recurso AS behandler personopplysninger på vegne av en tredjepart (behandlingsansvarlig) er selskapet databehandler. Vil du vite mer om de ulike rollene og innholdet i personvernlovgivningen, anbefales informasjon tilgjengelig på Datatilsynets hjemmesider.

Hvem vi er

Bedriftsnavn: ADVOKATFIRMA RECURSO AS
Organisasjonsnummer: 917 435 340
Nettsted: www.recurso.no
Adresse: Rødbergveien 2B, 0591 OSLO
Epost: kontakt@recurso.no
Telefon: 416 95 522
Utvikler av nettstedet: Kolbrun Retorikk AS

Hvem vi behandler personopplysninger om?

Denne listen viser hvilke kategorier av personer vi behandler persondata om:

• Privatkunder og klienter, samt kontaktpersoner for virksomhetskunder
• Personer som besøker vår nettside
• Personer som deltar på arrangement i regi av Recurso AS
• Samarbeidspartnere og kontaktperson hos leverandører
• Personer som er involvert i saker hvor Recurso AS er engasjert
• Personer som er omtalt eller mer perifert tilknyttet saker hvor Recurso AS er engasjert

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Etablering og oppfølgning av kundeforhold

Når vi blir kontaktet for bistand til et oppdrag, må vi foreta en bakgrunn- og interessesjekk før vi påtar oss oppdraget. Som advokater er vi også underlagt de strenge reglene i hvitvaskingsloven, som nødvendiggjør en kundekontroll ved passinformasjon eller annen legitimasjonsdokument, samt eventuelle oppslag i registerdatabaser.

Blir det etablert et kundeforhold, vil det ved næringskunder registreres kontaktperson, med tilhørende adresse, telefonnummer, epost, nasjonalitet og noen ganger fødselsnummer / d-nummer (ved utenlandske rollehavere).

Oppfølging av saker

I noen oppdrag vil vi få tilgang til personopplysninger om parter eller andre involverte. Dette kan også være sensitive personopplysninger, som krever særlig skjerpet håndtering. Alle oppdragsbekreftelser, med tilhørende generelle oppdragsvilkår, fra Recurso AS, inneholder også en beskrivelse av hvordan vi arbeider med personvern i saksoppfølgingen.
Denne behandlingen har et legitimt formål i den grad det er nødvendig for å levere bistand til kunden.

Fakturering

Fakturering til næringskunder skjer med referanse / kontaktperson, og i noen tilfeller denne epost-adresse. Recurso AS foretar fakturering via eksternt regnskapssystem. Tilgang til informasjonen er ansvarlig advokat og regnskapsfører. I særlige tilfeller vil revisor også få tilgang til informasjonen, i kontroll øyemed.

Lagring / arkiv

Etter generelle råd fra Advokatforeningen, skal vi oppbevare saksdokumenter i inntil 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring av data skal kritisk sett kun omfatte det aller nødvendigste, men gjøres av hensyn til både kunde og advokatfirmaet.

Meldinger via kontaktskjema

Når du sender inn kontaktskjema via vår hjemmeside ber vi om ditt navn og din e-postadresse. Det er kun godkjente ansatte i Recurso som får tilgang til disse opplysningene. Din personlige informasjon vil ikke bli distribuert til noen for noe formål.
Når du sender en melding, er det kun adressat for henvendelsen som får din kontaktinformasjon. Vi lagrer dine henvendelser for referanse i ettertid. Du kan be om at disse slettes. Vi oppfordrer for øvrig til at det ikke sendes annen persondata på usikret måte.

Informasjonskapsler (cookies)

Gjeldende fra: 24-Apr-2023
Sist oppdatert: 24-Apr-2023

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Som de fleste netttjenester, bruker nettstedet vårt førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler til flere formål. Førsteparts informasjonskapsler er stort sett nødvendige for at nettstedet skal fungere på riktig måte, og de samler ikke inn noen av dine personlig identifiserbare data.

Tredjepartsinformasjonskapslene som brukes på nettstedet vårt er hovedsakelig for å forstå hvordan nettstedet fungerer, hvordan du samhandler med nettstedet vårt, holde tjenestene våre sikre, levere annonser som er relevante for deg, og alt i alt gi deg en bedre og forbedret bruker oppleve og bidra til å fremskynde fremtidige interaksjoner med nettstedet vårt.

 

Hvilke informasjonskapsler bruker vi?

Endre dine preferanser

Cookie Innstillinger

Du kan endre innstillingene dine for informasjonskapsler når som helst ved å klikke på knappen ovenfor. Dette lar deg gå tilbake til banneret for informasjonskapselsamtykke og endre innstillingene dine eller trekke tilbake samtykket ditt med en gang.

I tillegg til dette tilbyr forskjellige nettlesere forskjellige metoder for å blokkere og slette informasjonskapsler som brukes av nettsteder. Du kan endre innstillingene til nettleseren din for å blokkere/slette informasjonskapslene. Nedenfor er lenkene til støttedokumentene om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler fra de store nettleserne.

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Hvis du bruker en annen nettleser, vennligst besøk nettleserens offisielle støttedokumenter.

 

WordPress

WordPress er innholdsstyringssystemet som brukes av dette nettstedet. WordPress bruker informasjonskapsler for å holde oversikt over innloggede brukere. Les mer om informasjonskapslene til WordPress.

Google Analytics

Vi ønsker å tilby brukeren våre gode og relevante nettsider. Det er derfor viktig for oss å få tilgang til informasjon om brukermønsteret til de som bruker nettstedet. Ingen av disse opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner.
For å kunne analysere bruksmønstrene, sendes informasjonskapsler til Google Analytics. Brukernes IP-adresser blir anonymisert. Google sine nettsider gir en forklaring på hvilke informasjonskapsler som benyttes til hvilke formål.
Disse Google Analytics informasjonskapsler benyttes på nettstedet:
__utma
__utmb
__utmt

Defender PRO:
Vi vil spore og lagre side- og brukeraktivitet, for eksempel brukernavn, kommentarer, innlegg, påloggingsforsøk, innstilling av endringer og opplasting av tidsstempler på våre sikre servere. Dette som et ledd i vår sikkerhetshåndtering.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Ingen

Hvem vi deler dine opplysninger med

Advokater er underlagt en særlig streng taushetsplikt i gjennomføring av sin virke. Du skal være trygg på at persondata og annen sensitiv informasjon ikke blir brukt eller delt til andre eller annet formål enn det som er tiltenkt. Recurso AS benyttet seg av tredjeparter for å levere advokattjenester til kunder og samarbeid med andre aktører. Dette gjøres utelukkende i den hensikt og utstrekning som er nødvendig for å fullføre vår leveranse. Vi vil kunne dele informasjon til følgende:

• Drift av IT-systemer, nettsted og regnskapsløsninger.
• Inkasso tjenester
• Regnskap og revisjon
• Markedsføringsaktivitet, dersom det er innhentet eksplisitt samtykke fra den berørte

Vi deler ingen informasjon om besøkende på vår nettside med eksterne aktører.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Kontaktskjemaoppføringer: 1 år
Analysedata: 1 år
Saksoppfølging / kundedata: inntil 10 år

Dette nettstedet oppretter og lagrer en aktivitetslogg som fanger IP-adressen, brukernavnet, e-postadressen og sporbrukeraktiviteten (som når en bruker skriver en kommentar). Informasjonen vil bli lagret lokalt i 30 dager og eksternt i 1 år. Informasjon om eksterne logger kan ikke slettes for sikkerhets skyld.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
Du kan be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

 

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

DefenderPRO
Defender håndterer nettsidens sikkerhetsbehov gjennom vanlige sikkerhetssøk, sårbarhetsrapporter, revisjonslogger, 2-faktorautentisering, sikkerhetsanbefalinger, svartelisteovervåkning, IP-låsingsenhet, enkle sikkerhetsjusteringer, kjerne-, plugin- og temakodekontroller og innloggingsmaskering

Våre rutiner for datalekkasjer

Dersom virksomheten opplever et brudd på personvernbestemmelsene, er det viktigste at enhver situasjon tas på alvor og at det umiddelbart igangsettes tiltak for å klarlegge hva som har skjedd, og omfanget av det.

Skulle dette forekomme, vil vi håndterer dette i henhold til gjeldende bestemmelser og gjennomføre ett eller flere av disse tiltakene:

Begrense skaden i den grad det er mulig og samtidig forberede en omfangsvurdering
Vurdere omfanget av dette spesifikke bruddet på personvernet
Rapportere i henhold til gjeldende bestemmelser
Varsle involverte parter ved behov
Sette i gang skadeopprettende tiltak
Forhindre gjentakelse
Hvilke tredjeparter vi mottar opplysninger fra
Ingen